Sledujte nás

Prečo je audit IT nevyhnutný?

Audit IT ako možnosť predídenia hrozbám Auditom Vašej IT infraštrukúry, dokážete predísť potencionálny hrozbám, strate cenných údájov a informácii ale aj ušetriť Vaše náklady a zvýšiť efektívnosť a prosperitu Vašej firmy. Po identifikácii ...