Služby

NAŠE SLUŽBY

Rozvoj IT
Rozvoj existujúcej infraštruktúry, Návrh nových progresívnych riešení, Budovanie IKT podľa pravidiel ITIL a ISO 9001, 27001, Administrátorské školenia a školenia koncových používateľov
Management IT

Podpora koncových užívateľov, Elektronická pošta a kalendár, Tlačové služby, Správa aplikácií, Siete a konektivita, Helpdesk, Inštalácia a administrácia serverov

Ochrana informácií

Správa prístupov, Bezpečnosť, Zálohovanie a archivácia dát, Dodávka diskových polí a riešení, administrácia, zálohovacie riešenia, Vytvorenie a pravidelná aktualizácia disaster recovery plánov, dlhodobá archivácia