Sledujte nás

Audit IT ako možnosť predídenia hrozbám

Auditom Vašej IT infraštrukúry, dokážete predísť potencionálny hrozbám, strate cenných údájov a informácii ale aj ušetriť Vaše náklady a zvýšiť efektívnosť a prosperitu Vašej firmy. Po identifikácii možných hrozieb, príde návrh na zlepšenie chýb a posilnenie systému alebo príde na rad návrh úplne iného riešenia.

Audit zlepšuje celkovú správu IT

Správu IT vo vnútri firmy môžeme chápať aj ako organizáciu, postupy a to, že samotné IT oddelenie firmy posilňuje ciele podniku. Taktiež pomáha pri dodržiavaní predpisov, zákonov a smerníc a to zapadá do firemného IT manažmentu.

Výhody auditu Vašej IT infraštruktúry

Audit pomôže predísť možným hrozbám a taktiež testuje systém či je odolný voči potencionálnym hrozbám. Ak sa v IT systéme objaví diera alebo problém so systémom náš IT auditor navrhne, aké možné zmeny je dobré vykonať na vytvorenie efektívnejšieho IT systému.

Čas zohráva taktiež dôležitú rolu. V niektorých prípadoch platí pravidlo: stráca sa čas? Strácajú sa aj peniaze. Nesprávne nastavený systém fungovania, môže Vašu firmu stáť aj vyššie náklady.

Zlepšuje komunikáciu podniku. Vykonanie IT auditu môže zlepšiť všetku komunikáciu medzi obchodným a technologickým manažmentom spoločnosti. Ukončenie počítačového auditu vytvára túto naliehavú potrebu komunikácie medzi spoločnosťami a ich technologickým oddelením. Technológia spoločnosti existuje na podporu jej funkcií, stratégií a operácií. Zosúladenie obchodnej a podpornej technológie je kľúčové a IT audit toto zosúladenie udržiava.

Viac o službe IT auditu sa dočítate TU.

V prípade záujmu o audit Vašej IT infraštrktúry sa neváhajte na nás obrátiť a radi Vám pomôžeme alebo zodpovieme na Vaše otázky. Mám záujem!