Chronos

Funkcionalita systému

Bez vašich starostí na našom cloude

Ponúkame vám možnosť využiť najjednoduchšiu cestu inštalácie prostredníctvom nášho cloudového riešenia. Postaráme sa o prípravu servera, inštaláciu dochádzkového systému, rýchle sprístupnenie a pravidelné updaty. Všetko spravíme za vás.

Pre neobmedzený počet zamestnancov

Systém vám dovoľuje evidovať dochádzku akéhokoľvek počtu zamestnancov.

S rýchlou a spoľahlivou podporou

Náš tím zákazníckej podpory vyrieši vaše požiadavky technického aj užívateľského charakteru vždy rýchlo a efektívne.

Zdarma

Vytvorili sme vlastné riešenie Chronos, o ktorého výhody a funkcie sa dnes chceme podeliť aj s vami.

Evidencia dochádzky

Chronos umožňuje evidovanie dochádzky cez virtuálny terminál priamo v dochádzkovom systéme, alebo integráciu s vami preferovaným, či už využívaným, hardwarovým terminálom.

Práca s dochádzkou

Chronos umožňuje  úpravu dochádzky (zmena, vymazanie, doplnenie dochádzkových záznamov), prehľad záznamov z terminálov a následne aj vykonanie mesačnej uzávierky.

Prehľadné informácie

Už základný profil zamestnanca poskytuje užívateľovi jednoducho čitateľný prehľad najdôležitejších štatistík a informácií o dennej a mesačnej dochádzke prostredníctvom prerátaných hodnôt voči pracovnému fondu, aj vizuálne prostredníctvom grafov.

Integrácia

Systém je v jeho základnej verzii pripravený na integráciu s AD (LDAP) a s finančným systémom MoneyS3. Integrácia s rôznymi typmi terminálov nie je prekážkou. Funkcionalita Chronosu sa neustále rozširuje, preto sledujte naše updaty a novinky.

Vyskúšajte demo účet