Chronos umožňuje jednoduché evidovanie dochádzky

Akéhokoľvek počtu zamestnancov cez virtuálny terminál priamo v dochádzkovom systéme, alebo integráciu na vami preferovaný, využívaný, fyzický terminál. Využite Chronos aj v mobilnej verzii – na vysunutých pracoviskách a mobilných kanceláriach.

EFEKTÍVNA PODPORA

Náš tím zákazníckej podpory vždy rýchlo a efektívne vyrieši Vaše požiadavky technického alebo užívateľského charakteru. Tak isto vám dáme k dispozícii rozsiahlu dokumentáciu pre všetky situácie.

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

Chronos umožňuje evidovanie dochádzky akéhokoľvek počtu zamestnancov cez virtuálny terminál priamo v dochádzkovom systéme, alebo integráciu na vami preferovaný, využívaný, fyzický terminál. Využite Chronos aj v mobilnej verzii – na vysunutých pracoviskách a mobilných kanceláriach.

PREHĽADNÉ INFORMÁCIE

Základný profil zamestnanca poskytuje užívateľovi čitateľný prehľad najdôležitejších štatistík a informácií o dennej a mesačnej dochádzke, prostredníctvom prerátaných hodnôt voči pracovnému fondu, ako aj vizuálne prostredníctvom grafov.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Ponúkame vám možnosť využiť najjednoduchšiu cestu inštalácie – priamo na našom cloud-riešení. Postaráme sa o prípravu servera, inštaláciu dochádzkového systému, rýchle sprístupnenie a pravidelné aktualizácie. Všetko spravíme za vás.

PRÁCA S DOCHÁDZKOU

Chronos umožňuje  úpravu dochádzky (zmena, vymazanie, doplnenie dochádzkových záznamov), prehľad záznamov z terminálov a následne aj vykonanie mesačnej uzávierky. Bezpečnú prácu s dátami garantujeme ich šifrovaním

Chronos Web