Zabbix agent pre VCSA 6.5+ (Photon OS)

Staršie verzie VCSA (vCenter server appliance) boli postavené na SUSE Linux Enterprise Server 11. V prípade potreby monitoringu pomocou zabbixu bolo možné použiť zabbix agent pre spomínanú verziu SUSE Linuxu.

Od verzie VCSA 6.5 vmware používa vlastný Photon OS® 1.0. Pre tento v súčasnosti zabbix agent ako balík k dispozícii verejne nieje dostupný. Vytvorené balíky pre zabbix agent v našom repository výrazne zjednodušujú inštaláciu zabbix agenta a umožňujú inštaláciu pre každé VCSA 6.5, bez nutnosti mať k tomu postavené samostatné build prostredie, v ktorom je možné inštalačné balíky kompilovať.

Balík je k dispozícii vo verzii zabbix_agentd-3.2.7-1 a stiahnúť si ho môžete z nášho repozitáru dostupného na adrese:  

https://repo.siecit.sk/vmware/photon_1.0_x86_64/repoview/