Čo je vlastne Audit IT?

Je to skúmanie a hodnotenie Vašej aktuálnej IT infraštruktúry a všetkých procesov. Audit IT dokáže zistiť či Vaša kybernetická bezpečnosť je v súlade so zaužívanými štandardmi. Nie je to len fyzická bezpečnostná kontrola ale aj kontrola všetkých bezpečnostných procesov. Audit IT vám dokáže zabezpečiť bezpečnejšie a plynulejšie procesy.

Hlavné ciele Auditu IT

  • Vyhodnotenie aktuálnych procesov a systémov, ktoré zabezpečujú aktuálne firemné údaje
  • Zistenie a stanovenie rizík a následne navrhnutie riešenia týchto problémov
  • Splnenie aby všetky procesy boli v súlade so štandardrmi a boli v súlade so zákonom
  • Určiť a odstrániť neefektívne IT systémy

Máte záujem o Audit IT? Neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ako Vám pomôžeme s IT auditom?

  • Vykonáme pre Vás analýzu Vašej IT infraštruktúry
  • Následne navrhneme riešenie a možný postup, ktorý vždy s našim zákazníkom odkomunikujeme
  • Ďalším krokom je samotné riešenie
  • IT Audit bude následne vyhodnotený a odprezentovaný

Typy Auditov ktoré ponúkame

Máte záujem o Audit Vašej IT infraštruktúry?